Biography

Filip Pavlík (1986)portret2

Filip Pavlík je mladý umělec, žijící a pracující v Praze, CZ.

Zabývá se malbou abstraktních obrazů. Počáteční obrazy vznikaly na základě

architektonických skic a objektů. Nyní se zaměřuje na čistou abstrakci.

Zaznamenává své vlastní pocity a dotváří je do estetických a uměleckých hodnot.

Tvoří energickou malbu, která mu umožňuje reflektovat nahromaděné

myšlenky. Inspiraci nachází v americkém malířství, impresionismu,

abstraktní malbě a v současném působení vnějšího světa na jeho mysl.

Snaží se jít svou vlastní cestou a najít své vlastní postupy.

 

Nabízí sběratelům a zájemcům o umění další pohledy na abstraktní malbu, která může být nejen

sběratelským objektem do budoucna, ale také doplňkem pro interiéry současnosti.

 

Represented art gallery:

Paris Palma art advisory, Mallorca/Paris

Velvenoir, art consultancy & gallery, Salzburg Austria

 

Represented in private collection/ Zastoupení v soukromých sbírkách:

Czech Republic

Germany

Austria

United States of America

Italy

Slovakia

 

Awards/Ocenění/Cooperation:

cooperation with ArtLink Inc., London, NY

cooperation with Indiewalls Inc., NY

cooperation with Artbanana – online gallery, Prague

cooperation with A Space for Art, London

showcase winner in the abstract category, Artslant – art portal, Los Angles,  (04/2016)

showcase winner in the abstract category, Artslant – art portal, Los Angles,  (03/2016)

showcase winner in the abstract category, Artslant – art portal, Los Angles,  (01/2013)

showcase winner in the abstract category, Artslant – art portal, Los Angeles (02,03,06/2012)

showcase winner in the abstract category, Artslant – art portal,  Los Angeles (02,03/2011)

in selection abstract expressionism 2011– curated by saatchi art

showcase winner in the abstract category and mixed media  – Artslant – artportal,  Los Angeles (01,03,05,06/2010)

artist of the week – artween, art portal, fr (2010)

 

Exhibitions/Výstavy:

gallery Chodovska tvrz, Prague  (2014),

The ICON Hotel & Lounge, Prague  (2015),

The Chemistry Gallery, Prague  (2016) group exhibition

Gallery of the Municipal House, Opava (2016) group exhibition

 

Education/Vzdělání:

Czech Technical University

portfolio – architecture